Commissiedebat : Pensioenonderwerpen

De vergadering is geweest

21 juni 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de rapporten 'Cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden (RVU)' en 'Redenen om wel of niet deel te nemen aan de regeling vervroegd uittreden'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over o.a. de stand van zaken Wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  SEO-rapport: 'De markt voor PPI'S' - De ontwikkeling van premiepensioeninstellingen na 2014 en perspectieven voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Uniforme Rekenmethodiek - communicatieve aspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Conceptregelingen wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Diversiteit pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Leefvormen in de AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wetgevingswensen Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor wat betreft het pensioentoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Volgen voortgang transitieperiode wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere beleidsreactie evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering moties nabestaandenpensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Planningsbrief Wet toekomst pensioenen juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data