Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) - 35520 - LET OP tijdstip gewijzigd

De vergadering is geweest

5 november 2020
19:00 - 23:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • De indicatieve spreektijden per (aan het WGO) deelnemend lid worden morgenmiddag via de mail aan u bericht. 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B. van Kent (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  INGETROKKEN: Amendement-Van Kent op stuk nr. 7

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven