Agendapunten

 1. 1

  Agenda voor de toekomst van hybride werken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inwerkingtreding Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag 110e Internationale Arbeidsconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in reactie op het rapport van de OvV ‘Tussendek valt in ruim met fatale afloop. Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpassing monitor arbeidsongevallen NLA 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Futselaar over een plan van aanpak om de positie van werknemers in de Nederlandse slachtindustrie en het dierenwelzijn te versterken (Kamerstuk 28286-1161)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage over pakketdienstverleners van de Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inwerkingtreding Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding Rapportage Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het ‘Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie (Kamerstuk 25883-447)’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Tussenrapportage Handhaving op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie onderzoek Regioplan modernisering regelgeving kinderarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Taboe overgang en werk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Kamerstuk 25834-189)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Staat van Gezond werk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  3e voortgangsbrief Meerjarenprogramma RI&E

  Te behandelen:

  Loading data