Commissiedebat : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

6 juli 2022
17:30 - 20:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Spreektijd per fractie: 4 minuten

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B. Becker (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang aangehouden motie van de leden Paternotte en Becker over de visitatie van lessen op Turkse weekendscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken overgangsrecht uitvoeringskwestie Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Onderwijsroute, Wi2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering inburgering

  Te behandelen:

  Loading data