Inbreng schriftelijk overleg : Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse opvang en personenregister kinderopvang (31322-423)

De vergadering is geweest

9 februari 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse opvang en personenregister kinderopvang

    Te behandelen:

    Loading data