Commissiedebat : Inburgering en integratie

De vergadering moet nog plaatsvinden

16 oktober 2024
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Ten behoeve van de  procedurevergadering op 10 september 2024 zal een inventarisatie worden gemaakt van de brieven op het terrein van inburgering die mogelijk  worden overgedragen aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.N.J. Nobel
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Agendapunten

 1. 1

  Eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie Periodieke Rapportage Integratie en Maatschappelijke Samenhang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland (Kamerstuk 32824-396)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport naar de voor- en nadelen van een publiek bekostigde onderwijsroute

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Monitor Sociale Inclusie 2023 (meting 5) naar de woon- en leefomstandigheden van Sinti en Roma in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Implementatie herziene Opvangrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reflectie aanpak sociaal-maatschappelijke spanningen in de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkenning beleving herkomstclassificaties onder Nederlandse inwoners

  Te behandelen:

  Loading data