Commissiedebat : Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

De vergadering is geweest

13 april 2023
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 4┬áminuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B. Becker (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • S. Belhaj (D66)
 • M. de Graaf (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van het amendement van het lid Becker over een impuls aan de mentaliteitsverandering omtrent de zelfredzaamheid van vrouwen (Kamerstuk 36200-XV-26)

  Te behandelen:

  Loading data