Commissiedebat : Inburgering en integratie

De vergadering is geweest

27 maart 2024
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • M.C.H. Boon (PVV)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • B. Becker (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • A.J. Flach (SGP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Instellen hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de 24-weken-eis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt' (Kamerstuk 32824-384)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie onderzoek Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsbrief Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging aan het lid Podt over waar de Wet inburgering 2021 (inburgeringsplicht) en de Participatiewet (betaald werk) schuren en met oplossingsrichtingen te komen als dit nodig is

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Hoofdlijnenbrief SZW - opgave Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actualiteiten inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek ervaren discriminatie Nederlanders met een Aziatische herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken persoonsgegevenstraject en AP-onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data