Algemeen overleg

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020

Algemeen overleg: "Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2020, over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur (agendapunten toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Kabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

Te behandelen: