Algemeen overleg : Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020

De vergadering is geweest

11 maart 2020
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de raad werkgelegenheid en sociaal beleid (WSBVC) van 19 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. geannoteerde agenda voor de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 10 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Een sterk, sociaal Europa voor rechtvaardige transities

  Te behandelen:

  Loading data