Algemeen overleg : Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)

De vergadering is geweest

7 december 2020
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • B. van 't Wout
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • T. Kuzu (DENK)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • B. van Kent (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • M. de Graaf (PVV)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie op het onderzoek ‘Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Peters over een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op SER Verkenning 'Hoge Verwachtingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeken arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  De Barometer Culturele Diversiteit komt per 1 juli 2020 beschikbaar

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op het onderzoek 'De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Consultatie beloningstransparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksrapport “Effecten van verlenging loondoorbetaling en ziekengeld”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Manifest ruimte voor rouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eindrapport evaluatie actieplan Perspectief voor vijftigplussers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Regelingen compensatie transitievergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsdoorlichting SZW artikel 1 (arbeidsmarkt)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Routekaart Leren en Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport ontwikkeladviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en meldcode discriminerende verzoeken aan intermediairs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep NOW en Tozo

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk en NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

  Te behandelen:

  Loading data