Gesprek : SER-verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'

De vergadering is geweest

5 februari 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

  • B.M.G. Smals (VVD)
  • H.M. Palland (CDA)
  • W.J.T. Renkema (GroenLinks)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek SER om vraaggesprek over verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'