Wetgevingsoverleg

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) (tot nader order geannuleerd)

Wetgevingsoverleg: "Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) (tot nader order geannuleerd)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287) - 25 januari 2021, 12.30-18.30 uur (tot nader order geannuleerd)