Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2020

De vergadering is geweest

17 juni 2021
9:30 - 13:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H. Kat (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Kamerstuk 35830-XV-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Kamerstuk 35830-XV)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 35830-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data