Notaoverleg : AOW-onderwerpen

De vergadering is geweest

15 oktober 2020
19:00 - 23:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • T. Kuzu (DENK)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2019, over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van de commissie over doelbinding en niet-gebruik van de Aanvulling Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW (oudedagsvoorziening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  AOW tekort Surinaamse Nederlanders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data