Commissiedebat : Gezond en veilig werken

De vergadering moet nog plaatsvinden

26 september 2024
14:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.N.J. Nobel
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • A. Kisteman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag 111e Internationale Arbeidsconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitor Arbeidsongevallen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Arbovisie 2040 en Kabinetsreactie op SER-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van de leden Strolenberg en Inge van Dijk over een tussenregeling voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan (Kamerstuk 25883-474)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang herziening asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Derde tussenrapportage handhaving Schiphol van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang arbeidsgerelateerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand-van-zakenbrief hybride werken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie onderzoek Algemene Rekenkamer naar onveilige arbeidsomstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang herziening asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang regeling TSB Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsbrief uitwerking Arbovisie 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzamelbrief Gezond en Veilig Werken

  Te behandelen:

  Loading data