Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

10 maart 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • J.P. Kwint (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Werk aan uitvoering: analyse naar de uitvoering door Belastingdienst, UWV, SVB en DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op SER Verkenning 'Hoge Verwachtingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak ongewenste buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Kamerstuk 35302-71)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Gemeentenieuws van SZW 2020-2

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting op het certificatiestelsel onder de Arbeidsomstandighedenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie arbobeleidsagenda 2012 en ArboVisie 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van de commissie over doelbinding en niet-gebruik van de Aanvulling Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Signaal Inspectie SZW jonge maaltijdbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Een sterk, sociaal Europa voor rechtvaardige transities

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda voor de raad werkgelegenheid en sociaal beleid (WSBVC) van 19 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen - februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 maart 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
  2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
  3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
 19. 20

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 21

  Uitnodiging UWV voor werkbezoek

 21. 22

  Aanbod werkgroep SZZ-Plus van STvdA voor technische briefing AOV zelfstandigen d.d. 19 maart 2020

 22. 23

  Voorstel om een schriftelijk overleg te voeren over de beantwoording van Kamervragen van leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA over het korten op Wajong-uitkeringen bij het krijgen van een eindejaarsuitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 24

  Verzoek om alle relevante informatie te ontvangen van de minister SZW inzake de onthullingen van Follow The Money over de betrokkenheid van het ministerie van SZW bij de toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 25

  Verzoek om de brief van de minister van VWS inzake de Actieagenda schadelijke praktijken, d.d. 18 februari 2020 (28345-228) te agenderen voor het nog in te plannen (initiatief)notaoverleg "In Nederland beslis je over je eigen leven"

  Te behandelen:

  Loading data