Gesprek : Ieder(in) - Knelpunten in de Participatiewet en verbeterpunten voor het breed offensief

De vergadering is geweest

20 juni 2022
15:00 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    T. Kuzu (DENK)
  • A.H.J. de Kort (VVD)
  • H.M. Palland (CDA)
  • S. Maatoug (GroenLinks)
  • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Ieder(in), namens werkcoalitie, om gesprek m.b.t. knelpunten in Participatiewet en verbeterpunten voor breed offensief