Inbreng schriftelijk overleg : Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni

De vergadering is geweest

13 juni 2024
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2024 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 18 juni 2024, opdat op 19 juni 2024 het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er over de ingediende moties op dezelfde dag kan worden gestemd.

 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 11 en 12 maart jl. te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de EU-Talentenpool en detacheringen in het kader van de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Interinstitutionele conferentie en verklaring van Terhulpen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de beantwoording op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de herziening van de richtlijn Europese Ondernemingsraden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Richtlijn traineeships en Raadsaanbeveling betreffende een versterkt kwaliteitskader voor stages

  Te behandelen:

  Loading data