Inbreng feitelijke vragen : Publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman en rapport "Hoe te zorgen voor 'echt ontzorgen'" van Verweij-Jonker Instituut

De vergadering is geweest

10 mei 2023
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman

  2. 2

    Rapport "Hoe te zorgen voor 'echt ontzorgen'" van Verweij-Jonker Instituut (https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-ontzorgen.pdf)

    Voorstel: Leveren inbreng.