Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met betrekking tot handelswijze UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang maatregelen sociaal medisch beoordelen en WIA hardheden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang maatregelen sociaal medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tussenrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Kamerstuk 29544-1234)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op moties over moeilijk objectiveerbare ziekte en minder zichtbare arbeidsbeperkingen

  Te behandelen:

  Loading data