Commissiedebat : Gezond en veilig werken

De vergadering is geweest

12 mei 2022
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • H.M. Palland (CDA)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Naar een combinatie van werken op locatie en thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport "Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen; Knelpunten aanpak arbeidsuitbuiting"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage Inspectie SZW: kostenvoordelen en arbeidsuitbuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpassingen asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Tussendek valt in ruim met fatale afloop; Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 (Kamerstuk 35925-XV-21)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie inzake de evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake van de brief van Crohn & Colitis NL (C&C NL) over werk en Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken hybride werken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gezond en veilig werken als fundamenteel arbeidsrecht van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Meerjarenplan verbetering naleving Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie over maaltijd- en flitsbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken m.b.t. het dossier Alcohol- en drugtesten (AD-testen)

  Te behandelen:

  Loading data