Gesprek : AFM (digitaal)

De vergadering is geweest

22 november 2021
10:00 - 12:00 uur
Locatie: AFM - Vijzelgracht 50 1017 HS AMSTERDAM
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbod AFM voor werkbezoek

 2. 2

  Programma

   
  1. Kennismaking en introductie door het bestuur van de AFM

  Het werkbezoek zal worden aangevangen met een kennismaking van de aanwezige Kamerleden met het bestuur van de AFM. Daarbij zal tevens een korte toelichting op de missie, strategie en toezichtmethoden van de AFM gegeven worden.

          2. Het pensioentoezicht van de AFM en de transitie naar een nieuw pensioenstelsel

  Het Nederlandse pensioenstelsel staat aan de vooravond van een grote hervorming. Voor de AFM betekent de stelselwijziging een uitbreiding van toezichttaken. De AFM gaat graag in gesprek over de door haar gesignaleerde aandachtspunten in deze transitie en haar toezicht in het nieuwe stelsel. De AFM hoort ook graag welke zorgen er leven bij de Kamerleden ten aanzien van de transitie en de rol van de AFM hierbij. Daarnaast zal door middel van een toelichting bij het dit jaar gepubliceerde Sectorbeeld Pensioenen een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen in het pensioenlandschap gegeven worden.

          3. Lessen uit AFM-onderzoek naar variabele uitkeringen voor het nieuwe stelsel

  De afgelopen jaren heeft de AFM vooruitlopend op het nieuwe stelsel onderzoek gedaan naar variabele pensioenuitkeringen. Hierbij is gekeken naar de totstandkoming en vormgeving van variabele pensioenregelingen, de informatieverstrekking over de variabele uitkering en indien van toepassing de keuzebegeleiding tussen een vaste en een variabele uitkering. De AFM deelt graag in de aanloop naar de wetsbehandeling en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel haar aandachts- en zorgpunten die bij deze onderzoeken naar boven zijn gekomen gegeven de relevantie hiervan voor het nieuwe stelsel.