Commissiedebat : Zzp

De vergadering is geweest

30 juni 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijden per fractie: 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over een uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 inzake de partijbedoeling en reactie op het artikel ‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zevende Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie over maaltijd- en flitsbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK): Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid en de Auditdienst Rijk (ADR): Onderzoeksrapport evaluatie uitvoering toezichtplan arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data