Commissiedebat : Kinderopvang (wordt voortgezet op 16 mei 2023)

De vergadering is geweest

10 mei 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Kinderopvang van 16 november 2022, over de uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van het lid Maatoug, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 6 december 2022, over het bericht dat ouders toch niet in 2023 gecompenseerd gaan worden voor de stijgende prijzen in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Klaver en Kuiken over het verder verhogen van de kinderopvangtoeslag met het oog op de inflatie in 2023 (Kamerstuk 36250-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeken over toezicht en handhaving kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang (Kamerstuk 31322-479)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken implementatie taaleis Nederlands en uitwerking wettelijke mogelijkheid meertalige opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 in verband met de extra indexatie van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezicht en handhaving kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Aanpak personeelstekort kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Verbetertraject Kinderopvangtoeslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Invulling van de gewijzigde motie van de leden Sahla en Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs (Kamerstuk 31322-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkeling uurtarieven kinderopvangsector en gebruik kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data