Technische briefing

CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) (geannuleerd)

Technische briefing: "CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) (geannuleerd)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) - 14 januari 2021, 14.30-15.30 uur - geannuleerd

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Te behandelen: