Commissiedebat : Kinderopvang

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd: 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • H. Kat (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Toezicht op het vaste gezichtencriterium en de drie-uursregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verbetertraject kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken rond de acties die voortkomen uit de taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs en enkele toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kinderopvang en Covid-19: update noodopvang en compensatie eigen bijdrage ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling algemene maatregel van bestuur (AMvB) Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief Kinderopvang juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reflectie kinderopvangstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie- en onderzoeksplanning Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de brief van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw over knelpunten in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kwaliteit van de kinderopvang in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapportage Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Kwaliteit van de kinderopvang december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Meertalige dagopvang na afloop van het experiment

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kinderopvang en Covid-19: tegemoetkoming eigen bijdrage ouders voor tweede sluitingsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeken Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitwerking van de motie van het lid Segers c.s. over uitwerken van afschaffing van de kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 35510-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kinderopvang en Covid-19: Update 2 tegemoetkoming eigen bijdrage ouders voor tweede sluitingsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw over knelpunten in de Kindgebonden budget en de Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang Verbetertraject kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie Subsidieregeling taal- en interactievaardigheden kinderopvang en enquête kinderopvang onder ouders augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Werkdruk en personeelstekort in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief kinderopvang december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Informeren uitwerken tegemoetkoming derde sluiting kinderopvang en additionele tegemoetkoming eerste twee sluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzamelbrief Kinderopvang april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang verbetertraject Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data