Commissiedebat : Gezond en veilig werken

De vergadering is geweest

24 juni 2021
14:00 - 18:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6┬áminuten

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • D. de Neef (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarplan 2021 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gezond en veilig thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanvullende informatie over cijfers van de inspectie over aantal meldingen rondom corona

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkwijzer Arbobeleidscyclus

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging gedaan tijdens het AO over arbeidsomstandigheden/Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkennend onderzoek ISZW over jonge influencers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie kennisrapporten Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Boetebeleid bij de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie Arbobalans 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de moties van het lid Smals over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering en de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken (Kamerstuk 25883- 397 en Kamerstuk 25883-398)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het RIVM-onderzoek i.v.m. thuiswerken en reactie op de voortgang en uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken beleidsvoornemens alcohol en drugs op de werkplek en aanbieding handreiking ADM-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over controles op gevaarlijke CRM-stoffen (Formaldehyde) bij bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies over versterking kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerste beoordeling Validatie- en Innovatiepunt Asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Appreciatie van de motie van het lid Stoffer c.s. over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang van het verbeteren van de infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten n.a.v. het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het Rathenau rapport "Werken op waarde geschat"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de FNV over de systematiek tot vaststelling van wettelijke grenswaarden

  Te behandelen:

  Loading data