Commissiedebat

Gezond en veilig werken

Commissiedebat: "Gezond en veilig werken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie commissiedebat Gezond en veilig werken - 24 juni 2021, 14.00-18.00 uur (agendapunten toegevoegd)
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 juni 2021, over Gezond en veilig werken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

11
Reactie op de moties van het lid Smals over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering en de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken (Kamerstuk 25883- 397 en Kamerstuk 25883-398)

Te behandelen:

22
Voortgang van het verbeteren van de infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten n.a.v. het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)

Te behandelen: