Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Informele Raad WSB van 13 en 14 oktober 2022, voortgangsrapportage t.a.v. het EU-voorstel Verbetering van Arbeidsvoorwaarden bij Platformwerk (COM, 2021, 762) en kabinetsappreciatie voorstel voor Besluit Jaar van de Vaardigheden 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 13-14 oktober 2022 (Kamerstuk 21501-31-683)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Raadsaanbeveling herziening Barcelona-doelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van het Richtlijnvoorstel verbetering van arbeidsvoorwaarden bij platformwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Raadsaanbeveling betreffende toereikende minimuminkomens die actieve inclusie borgen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Herziening richtlijn bescherming van werknemers tegen blootstelling aan asbest

  Te behandelen:

  Loading data