Commissiedebat : Kinderopvang

De vergadering is geweest

16 november 2022
13:45 - 17:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 4 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouder-opvang en het loslaten van de koppeling gewerkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Plan van aanpak periodieke evaluatie kinderopvangbeleid, recente onderzoeken en overzichten kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak personeelstekort in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stelselherziening kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeken Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data