Algemeen overleg

Arbeidsmigratie (verplaatst naar 3 februari 2021)

Algemeen overleg: "Arbeidsmigratie (verplaatst naar 3 februari 2021)"Deze vergadering is verplaatst naar 3 februari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Arbeidsmigratie - 2 februari 2021, 17.00-22.00 uur (agendapunt toegevoegd)