Wetgevingsoverleg : Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) (35962) (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

28 maart 2022
10:00 - 14:00 uur
  • De indicatieve spreektijden worden via de email ge├»nventariseerd.

Bijlage