Technische briefing : Ministerie SZW - Toekomstbestendigheid Pensioenstelsel (digitaal)

De vergadering is geweest

5 juli 2021
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

  • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
  • H.M. Palland (CDA)
  • S. Maatoug (GroenLinks)
  • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
  • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
  • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing verzorgd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Toekomstbestendigheid Pensioenstelsel