Technische briefing : Stichting van de Arbeid - AOV zelfstandigen

De vergadering is geweest

15 juni 2020
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Deelnemers

  • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
  • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
  • H.M. Palland (CDA)
  • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

  1. 1

    Aanbod werkgroep SZZ-Plus van STvdA voor technische briefing AOV zelfstandigen d.d. 19 maart 2020