Inbreng schriftelijk overleg : Jaarverslag 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

18 juni 2024
14:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Mocht u voorwaarden willen verbinden aan de dechargeverlening, dan dient u een tweeminutendebat aan te vragen zodra de antwoorden op het schriftelijk overleg binnen zijn. De minister wordt gevraagd de antwoorden uiterlijk maandag 24 juni naar de Kamer te zenden. Het tweeminutendebat dient (in verband met dechargeverlening op donderdag 4 juli) uiterlijk in de week van 24 juni gevoerd te worden, zodat er voorafgaand aan dechargeverlening over eventueel ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Krapte op de arbeidsmarkt – werkgeversverplichtingen sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data