Commissiedebat : Armoede- en schuldenbeleid

De vergadering is geweest

17 maart 2022
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • H. Bevers (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwikkeling van de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ondersteuning voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 25 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Minister Koolmees passeert de Tweede Kamer'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste rapportage ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorbehoud bij artikel 26 van het VN Kinderrechtenverdrag (IVRK)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Waarborgfonds saneringskredieten en Uitzonderingsjaar ophogingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SER-verkenning Werken zonder armoede

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de rapportage kwantitatieve ambitie kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken ondersteuning doelgroep voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) inzake Kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ondernemers en schulden ten gevolge van corona

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eenmalige energietoeslag lage inkomens

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken analyse voorbehoud artikel 26 IRVK

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het eindrapport 'Aanbieders schuldbemiddeling' en 'Verkenning stelsel schuldhulpverlening'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data