E-mailprocedure : Voorstel voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Wetsvoorstel toekomst pensioenen - deel III

De vergadering is geweest

25 mei 2022
10:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Bijgaand treft u het voorstel (doelstelling, blokindeling, duur, datum en deelnemerslijst) van de voorbereidingsgroep voor een rondetafelgesprek over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen – deel III. Het rondetafelgesprek is voorzien op dinsdag 31 mei 2022 van 18.30 tot 22.00 uur.
 
Gezien de eerstvolgende procedurevergadering van uw commissie pas op 31 mei as. plaatsvindt, wordt dit verzoek per e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
Graag verneem ik uiterlijk woensdag 25 mei om 10.00 uur of u met dit voorstel kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
Met vriendelijke groet,
Laura Blom
Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Wetsvoorstel toekomst pensioenen - deel III

    Besluit: Verzoek over het voorstel van de voorbereidingsgroep (bestaande uit de leden Van Beukering (D66), Van Kent (SP), Maatoug (GroenLinks) en Omtzigt (lid Omtzigt)) voor een rondetafelgesprek over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen – deel III, is aangenomen.
    •  De volgende fracties hebben met het voorstel ingestemd: VVD, CDA, PvdA, SGP, BBB en fractie Den Haan. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dit betekent dat er, inclusief de voorbereidingsgroep, een meerderheid is voor het voorstel en dat het rondetafelgesprek doorgang zal vinden op dinsdag 31 mei 2022 van 18.30 tot 22.00 uur.