Commissiedebat : Uitvoering sociale zekerheid

De vergadering is geweest

29 juni 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie 'Kansen op de arbeidsmark: de regionale werkgeversservicepunten aan zet'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Sociale zekerheid in crisistijd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over sociale minima (rapport Reflectie sociale minima in de knel)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Premiedifferentiatie WW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het IBO Vereenvoudiging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van de uitvoering juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

  Te behandelen:

  Loading data