07
apr
Besloten debat
7 april 2020 | 14:45 - 15:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag van een procedurevergadering d.d. 7 april 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 7 april 2020 (videoconferentie)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie) - 7 april 2020

Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Te behandelen:

6
Besluitvorming inbrengtermijn nog te ontvangen wetsvoorstellen (in elk geval tot en met 28 april 2020)

Details

Besluit: AlsĀ een wetsvoorstel op het terrein van de commissie wordt ingediend in de periode (in elk geval) tot en met 28 april 2020, krijgt de griffier het mandaat om een inbrengdatum voor het verslag vast te stellen, met daarbij de (gebruikelijke) drie weken inbrengtermijn als uitgangspunt.