Commissiedebat : Participatiewet

De vergadering is geweest

14 juni 2023
14:15 - 18:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Gemeentenieuws SZW 2022-7

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen, gedaan tijdens het commissiedebat van 14 december 2022, over de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gemeentenieuws van SZW, 2023-1

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Monitorrapportage Wajong 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over sociale minima (rapport 'Meedoen zonder beperkingen'; rapport 'Watertrappelen in de bijstand' en reflectierapport 'Sociale minima in de knel')

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitoringsbrief Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Visiebrief Participatiewet in balans

  Te behandelen:

  Loading data