Donderdag 17 september

tot 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek van het lid Van Wijngaarden tot later aanvangstijdstip notaoverleg strafrechtelijke onderwerpen maandag a.s.

E-mailprocedure
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 21 september

13:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 23 september

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 24 september

14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017 (33199-36)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ouderschap en adoptie

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 30 september

11:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Technische briefing
Thorbeckezaal
15:30 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Inzet van burgerinformanten en criminele burgerinfiltranten

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)

Donderdag 1 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Landenbeleid Guinee, Syrië, Libië en Venezuela

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland (27062-112)

Inbreng feitelijke vragen
tot 15:00

Justitie en Veiligheid

Geannoteerde agenda JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) inzake EU-migratiepact

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 5 oktober

09:30 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Invoeringswet EOM (35429)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:30

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
19:00 - 23:00

Justitie en Veiligheid

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 6 oktober

17:00 - 20:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 20:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (verplaatst naar 29 oktober 2020)

Algemeen overleg

Woensdag 7 oktober

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad 8-9 oktober 2020

Algemeen overleg
Troelstrazaal
12:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 (verplaatst naar 18.30 uur)

Algemeen overleg
15:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer - cybersecurity

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
16:45 - 17:45

Justitie en Veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting'

Technische briefing
Troelstrazaal
18:30 - 21:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 8 oktober

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Overleveringswet (35535)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 12 oktober

10:00 - 12:45

Justitie en Veiligheid

Opsporing (deel 1: algemeen)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
15:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Kennismaking Korpschef (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek

Woensdag 14 oktober

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 15 oktober

tot 12:00

Justitie en Veiligheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (35570-VI)

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 13:30

Justitie en Veiligheid

Gesprek met Zwitserse parlementsleden inzake Justitie en Veiligheid

Gesprek
K 401  (besloten)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies) (35512)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Zeden (verplaatst naar 6 oktober 2020)

Algemeen overleg

Dinsdag 27 oktober

13:45 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Aanbieding petitie 'Herenig internationale families' van Familie United

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Woensdag 28 oktober

13:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Donderdag 29 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35564)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00

Justitie en Veiligheid

Kennismaking Korpschef

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)

Woensdag 4 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Maandag 9 november

09:30 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingswet en nadeelcompensatierecht (35256)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
15:15 - 19:30

Justitie en Veiligheid

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
20:00 - 23:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 10 november

16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Jaarlijks gesprek met de Hoge Raad en kennismaking met de nieuwe president van de Hoge Raad

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 18 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Woensdag 2 december

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad 3-4 december 2020

Algemeen overleg
Troelstrazaal
12:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 3-4 december 2020

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:30 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Maandag 7 december

09:30 - 12:30

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 9 december

14:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 16 december

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Periode

tot Toepassen
Filters wissen