Rondetafelgesprek : Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben

De vergadering is geweest

12 april 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Volgens onderstaand schema:

  Blok 1: Beleid 10.00-11.00 uur
  • Dhr. Nachtegeller, Senior adviseur Dienst Terugkeer en Vertrek, ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Dhr. Hoogendoorn, Afdelingshoofd asiel, opvang en terugkeer bij Directoraat-Generaal Migratie, ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Dhr. Kok, Afdelingshoofd toezicht, regulier en nationaliteit bij Directoraat-Generaal Migratie, ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Dhr. Groot Wassink, Wethouder Amsterdam

  Blok 2: Onderzoek en wetenschap 11.00-12.00 uur
  • Dhr. Zuurmond, Voormalig Ombudsman van Amsterdam (via videoverbinding)
  • Mw. Fiorito, Universitair docent aan de Vrije Universiteit
  • Dhr. Boers, Docent Haagse Hogeschool, promovendus Open Universiteit
  • Dhr. Klaassen, Lid van de adviesraad en universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht bij de Universiteit Leiden

  Blok 3: Belangenbehartigers/praktijk 12.00-13.00 uur
  • Mw. Ederveen, Coördinator stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)
  • Dhr. Werner, Vreemdelingenadvocaat
  • Dhr. Vegter, Juridisch adviseur Defence for Children
 2. 2

  Position paper Gemeente Amsterdam t.b.v. rondetafelgesprek Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben d.d. 12 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Position paper T. Fiorito en R. Boers t.b.v. rondetafelgesprek Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben d.d. 12 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper ACVZ t.b.v. rondetafelgesprek Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben d.d. 12 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper Stichting LOS t.b.v. rondetafelgesprek Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben d.d. 12 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper Noordstern Advocaten t.b.v. rondetafelgesprek Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben d.d. 12 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper Defence for Children t.b.v. rondetafelgesprek Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben d.d. 12 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data