E-mailprocedure : Verzoek stuiten voorhang ontwerpbesluit Wet pnr-gegevens en voeren schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

9 december 2021
17:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 17:01
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure stuiten voorhang ontwerpbesluit Wet pnr-gegevens en voeren schriftelijk overleg
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van het lid Van Ginneken (D66-fractie) wordt gesteund door de volgende fracties: VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, Volt, DENK, BBB, BIJ1 en het lid Omtzigt. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Daarmee is er voldoende steun voor het verzoek.
 
Heden zal een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid worden gestuurd met het verzoek de voorhangtermijn te stuiten. De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven is vastgesteld op donderdag 16 december te 14.00 uur.
 

Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:38
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure stuiten voorhang ontwerpbesluit Wet pnr-gegevens en voeren schriftelijk overleg


Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Ginneken (D66-fractie) om de voorhang te stuiten van het ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven en over dit ontwerpbesluit een schriftelijk overleg te voeren.
 
U wordt verzocht uiterlijk morgen, donderdag 9 december, te 17.00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit verzoek.
Indien dit verzoek door een meerderheid gesteund wordt, zal morgen het verzoek om de voorhangtermijn te stuiten aan de minister worden verzonden en de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg worden vastgesteld op donderdag 16 december te 14.00 uur.  
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Bouwbegeleidingscommissie

 
Van: Stifanos, Y. 
Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:26
Aan: Commissie J&V
CC: Ginneken, L.M. van (Lisa); Schmidt, O.
Onderwerp: Emailprocedure
 
Geachte griffie,
 
Hierbij wil ik namens het lid Van Ginneken (D66) via e-mailprocedure de volgende verzoeken voorleggen:
  • Verzoek om de voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven te stuiten
  • Verzoek om – gezien de politieke én inhoudelijke vragen die in de technische briefing onbeantwoord bleven- een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit te organiseren
 
Met vriendelijke groet,
Yared Stifanos
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek stuiten voorhang ontwerpbesluit Wet pnr-gegevens en voeren schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data