Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voortduringswet artikel 8 Wbbbg (35722)

De vergadering is geweest

8 februari 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

    Te behandelen:

    Loading data