Commissiedebat : Juridische beroepen

De vergadering is geweest

4 november 2021
9:30 - 13:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Geweld tegen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie WODC-onderzoek "‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Herijking tarieven gerechtsdeurwaarders en inventarisatie beleidsopties incasso en deurwaarderij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inlichtingen n.a.v. uitkomsten onderzoek fraudezaak Pels Rijcken en maatregelen gericht op de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Dekenonderzoek fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wob-besluiten fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake de berichtgeving over informatieverstrekking aan de Kamer over het onderzoek naar een omvangrijke fraude door een notaris/bestuursvoorzitter van het kantoor van de Landsadvocaat Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Adviezen deskundigen en verbetermaatregelen kantoor Landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advocaat Ridhouan T. aangehouden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie op de motie van het lid van Nispen c.s. inzake de beëdigde tolken en vertalers (Kamerstuk 29279-677)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nadere informatie over aangehouden advocaat T

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bericht van het kantoor van de Landsadvocaat over het besluit om als kantoor de notariële dienstverlening te beëindigen, de vormgeving van de hele GRC-organisatie (Governance, Risk en Compliance) en het besluit om op afzienbare termijn over te gaan tot het instellen van een Raad van Commissarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Versterking toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 4 november 2021, over de aanbestedingen en de tarieven van tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data