E-mailprocedure : Omzetten CD informele JBZ-Raad (inzake vreemdelingen- en asielbeleid) van 18 januari 2024 naar SO

De vergadering is geweest

8 januari 2024
12:00 uur
Van: Commissie J&V 
Verzonden: maandag 8 januari 2024 12:28
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure: Omzetten CD informele JBZ-Raad (inzake vreemdelingen- en asielbeleid) van 18 januari 2024 naar SO
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Onderstaand verzoek van het lid Podt (D66) wordt gesteund door de volgende fracties: GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, CDA, SP, ChristenUnie en Volt. De PVV- en BBB-fracties steunen het verzoek niet. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.  
 
Daarmee is er voldoende steun voor het voorstel. Het commissiedebat over de informele JBZ-Raad van 24, 25 en 26 januari 2024 (inzake vreemdelingen- en asielbeleid) dat gepland stond op 18 januari 2024 zal worden omgezet in een schriftelijk overleg. De convocatie met inbrengdatum volgt zo spoedig mogelijk.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 22 december 2023 14:18
Aan: GC-Commissie-J&V 
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure: Omzetten CD informele JBZ-Raad (inzake vreemdelingen- en asielbeleid) van 18 januari 2024 naar SO
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van het lid Podt (D66) om het commissiedebat over de informele JBZ-Raad van 24, 25 en 26 januari 2024 (inzake vreemdelingen- en asielbeleid) dat gepland staat op 18 januari 2024 om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 8 januari 2024 om 12.00 uur kenbaar te maken of met dit verzoek instemt.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Podt, A. (Anne-Marijke) 
Verzonden: vrijdag 22 december 2023 12:10
Aan: Commissie J&V 
Onderwerp: Omzetten CD naar SO
 
Beste griffie J&V, 
 
Ik zou namens D66 graag een e-mail procedure starten om de commissie te verzoeken het commissiedebat JBZ raad van 18 januari om te zetten naar een SO. De agenda is direct na het reces al behoorlijk vol, met een wetsbehandeling en WGO. Zo houden we iets meer ruimte om die goed voor te bereiden.
 
Anne-Marijke Podt
 

Agendapunten

  1. 1

    Omzetten CD informele JBZ-Raad (inzake vreemdelingen- en asielbeleid) van 18 januari 2024 naar SO

    Te behandelen:

    Loading data