Wetgevingsoverleg

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Wetgevingsoverleg: "Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) op 9 november 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2020, over tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (Kamerstuk 35348)
Stenogram
Download Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

Te behandelen: