Algemeen overleg

Slachtofferbeleid (is omgezet naar notaoverleg op 28 oktober 2020)

Algemeen overleg: "Slachtofferbeleid (is omgezet naar notaoverleg op 28 oktober 2020)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg slachtofferbeleid op 28 oktober 2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten