Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

De vergadering is geweest

14 april 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiƫntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

    Te behandelen:

    Loading data