Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 12 mei 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Justitie en Veiligheid
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 18 mei 2022
Brief lid / fractie
Download Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 18 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)

Te behandelen:

3
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)

Te behandelen:

6
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
11
Informatie over het beroep op de Wet openbaarheid van bestuur over kopieën van de Weekberichten Internetmonitoring van de NCTV waarin namen van personen worden genoemd in de periode van 2017 tot en met heden

Te behandelen:

24
Appreciatie van de motie van het lid Ceder over een verplichting voor beursgenoteerde bedrijven om te rapporteren over hun antidiscriminatiebeleid (Kamerstuk 30950-297)

Te behandelen:

32
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Te behandelen:

42
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief over het verliezen van de Nederlandse nationaliteit door aanneming van andere nationaliteit bij langdurig verblijf in het buitenland

Te behandelen:

57
Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Te behandelen:

62
Overzicht commissieactiviteiten
64
Brievenlijst