Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • A. Kuik (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • A. Podt (D66)
 • U. Ellian (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op het WODC-onderzoek ‘Rechtsextremisme op sociale media platforms? Ontwikkelingspaden en handelingsperspectieven’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het bericht ‘Muslim Rights Watch daagt de staat om terreurverdenking Tilburgse man’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Handelingsperspectief OVV en demonstraties n.a.v. de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie themastudie Extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang maatregelen passagiersgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Routekaart modernisering (staats)nood- en crisisrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2022: Ontwikkelingen en samenhangen'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Woo-besluit m.b.t. de Whats-app groep Desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Strafrechtelijke aanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Indexeringssystematiek vergoedingen stelsel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken plan en planning uitwerking meerouderschap en -gezag

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Visitatierapport Rechtspraak 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek instemming geen bezwaar tegen toetreding Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op de evaluatie van de toepassing van vier kaderbesluiten die betrekking hebben op de wederzijdse erkenning van rechtsinstrumenten op het gebied van vrijheidsbeneming of vrijheidsbeperking tussen lidstaten van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Woo-besluiten inzake interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan de commissarissen van de Koning en de gemeenten over ‘Vervolg dringende oproep asielopvang en huisvesting vergunninghouders’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De Staat van Migratie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het WODC-rapport 'Invloed asielbeleid op migratie naar Nederland – wetenschappelijke inzichten in migratiedrivers'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over het Inspectierapport ‘Het kind van de rekening’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeksrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘Toezicht op certificering van Jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinsituut’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzamelbrief Jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Actieplan Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de extra ingelaste JBZ-Raad van 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Raadsaanbeveling EU-coördinatie bij verstoring vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending BNC-fiche ‘Richtlijn Europese grensoverschrijdende verenigingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Initiatiefnota van het lid Mutluer Jeugdstraf- en Herstelplan: Een offensief tegen jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland (2023Z18446)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data